Tietoa seurasta

Suomen Maaperätieteiden Seura ry.
Finska Sällskapet för Markvetenskap rf
Finnish Society of Soil Sciences

Seuran tehtävät:
Edistää maaperätieteitä ja niiden soveltamista Suomessa
Toimii alan tutkijoiden ja alan tutkimuksesta kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen yhdyssiteenä. Edistää yleistä tietämystä maaperästä ja alan tutkimuksesta

Suomen maaperätieteiden seuran yhteydessä toimii myös Suomen maaperätieteiden kansalliskomitea

Miksi maaperän tutkiminen on tärkeää?

Maaperä vaikuttaa ratkaisevasti kasvien kasvuun sekä sadon laatuun ja puhtauteen
Maaperän laatu vaikuttaa pinta- ja pohjavesien laatuun
Sen läpi kulkeva vesi kuljettaa ravinteita ja haitta-aineita vesistöihin
Maaperä on vuorovaikutuksessa ilmakehän kanssa yhtenä sen koostumuksen keskeisenä säätelijänä
Se on vuorovaikutuksessa biosfäärin kanssa ja keskeinen tekijä elämän esiintymiselle
Maaperä on tärkeä luonnonvara

Maaperätieteiden aloja

Geohydrologia
Maaperäeläintiede
Maaperäfysiikka
Maaperägeologia
Maaperägeokemia
Maaperäbiologia
Maaperäkemia ja kasvinravitsemus
Maamikrobiologia
Maan mineralogia

 

Jäseneksi liittyminen

Seuran jäseneksi voi liittyä lähettämällä meilin sihteerille tai täyttämällä sähköisen lomakkeen linkistä Jäseneksi. Käsittelemme jäsenasiat seuraavassa hallituksen kokouksessa. Jäsenmaksu on 15 € varsinainen jäsen ja 7 € perustutkinto-opiskelija.

Linkki sähköiseen lomakkeeseen tässä.