VII Maaperätieteiden päivät

Maaperätieteiden päivät järjestettiin Tieteiden talolla tammikuun 7.-8. 2013 teemalla Maankäytön kestävyys.

Sessio1: Bioenergian tuoton maaperävaikutukset: metsämaat, maatalousmaat, tuhkan loppusijoitusongelma  

Sessio2: MaaManipulaatio: suorakylvö, kaivosasiat, pellosta metsäksi- metsästä pelloksi, happamat sulfaattimaat, ekosysteemipalvelut, soiden ojitukset 

Sessio3: Kaavoitus: pohjavedet, hulevedet, pilaantuneet maat, kaupungistuminen, maaperän peittyminen /soil sealing), kaupunkiekologia.

Tarkempi ohjelma on tässä ja posteriohjelma tässä.

Abstraktijulkaisu on tässä: ProTERRA

Ja valokuvia tilaisuudesta täällä.