MUTKU ry:n apurahat

Haettavaksi julistetaan

- Apurahoja (à 1 000 - 3 000 EUR) hankkeisiin/opinnäytetöihin, joiden tavoitteena on kehittää, edistää ja tehdä tunnetuksi pilaantuneisiin maihin liittyvää toimintaa, tutkimusta ja käytäntöjä Suomessa ja ulkomailla.

- Apurahoja (à 1 000 - 3 000 EUR) kirjallisiin selvityksiin, joiden tavoitteena on koota yhteen pilaantuneisiin maihin liittyviä toimintatapoja tai tutkimushankkeiden tuloksia.

Huolellisesti täytettyjen ja allekirjoitettujen hakemusten liitteineen (CV, tutkimussuunnitelma) on oltava perillä viimeistään 30.4.2017 klo 16.00 sähköisesti info@mutku.fi. Vastaanotamme mieluiten hakemukset sähköisesti, mutta hakemukset voi lähettää myös postitse (Mutku ry, PL 171, 00101 Helsinki). Viimeisen hakupäivän kotimaan postileima hyväksytään.

Hakemus tehdään liitteenä olevalla lomakkeella. Hakemus on myös tilattavissa yhdistyksen sihteeriltä sähköpostitse (info@mutku.fi).

Hakemuksessa on esitettävä haetun apurahan suuruus. Apuraha maksetaan kahdessa erässä: työn alkaessa ja valmistuttua.

Apurahoja myönnetään vain julkisiin hankkeisiin. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on, että rahoitus on merkityksellinen työn toteutumisen kannalta. Apurahoja ei myönnetä työryhmille tai yhteisöille tai valmistuneisiin hankkeisiin tai jo syntyneisiin menoihin.

Apurahan saajan tulee lähettää loppuraportti tai valmistunut opinnäytetyö Mutku ry:lle.

Ystävällisin terveisin,

MUTKU ry

 

Apurahahakemus Filetäällä.